Hlavním cílem projektu „Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury“, jehož hlavním realizátorem je Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK), je podpora spolupráce a vytvoření silného partnerství v oblasti stavebnictví a architektury mezi vysokými školami (VŠB-TUO – Fakulta stavební, Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta) a Moravskoslezským dřevařským klastrem….

e-Časopis STAVEBNÍ PARTNER

STAVEBNÍ PARTNER č. 2

Prohlédněte si aktuální číslo e-časopisu STAVEBNÍ PARTNER. Všichni příznivci stavebnictví a architektury tak si mohou prolistovat zajímavé stránky časopisu a dozvědět se tak mnoho nových informací v této oblasti.

Aktuality

Which subject is ideal for just a investigate paper for a civil engineer?

18.7.2018

Which subject is ideal for just a investigate paper for a civil engineer? As a sensible student, you must bear in mind that the thought of a research paper is going to have to follow in the huge majority of your academic pursuits. Make certain you have sufficient product and also info on the subject […]

Who’s Discussing Educational Essay Writers and Why Try to be Worried

13.7.2018

The next dilemma todo is to establish just what you want to explain in this essay. Seeing that there exists an proven arrangement for five paragraph essays one particular is to start with introduction. To be certain which you can totally researching an instructive short article, you furthermore mght wish to see out a subject […]

Lots of Great Ideas To get Being a Powerful On the web Gadgets Reseller

1.7.2018

Anybody can very easily resell electronics for a good return in the event they understand exactly where to appear. As very long as you discover an efficient and reliable supply, selling consumer electronics will certainly be a slight wind. This doesn’t subject whether contemplating retailing utilized or company new gadgets as you can easily make […]

Lots of Great Ideas Pertaining to Transforming into a Good On the web Gadgets Reseller

1.7.2018

Any person can very easily resell gadgets for a good make money in cases where they know exactly where to seem. As long as you find a dependable and regular origin, selling consumer electronics should be a slight wind. That doesn’t matter whether thinking of advertising applied or brand new gadgets as you can very […]

Lots of Great Ideas Designed for Transforming into a Powerful Via the internet Consumer electronics Reseller

1.7.2018

Anybody can very easily resell electronics for a very good benefit if perhaps they find out just where to look. As very long as you look for a trustworthy and regular resource, selling electronics will be a snap. That doesn’t matter whether contemplating merchandising employed or perhaps company new electronic devices as you can without […]

Akce

V zimním semestru plánujeme uskutečnit na partnerských VŠ celkem 8 tematických diskusních panelů v podobě interaktivních seminářů.

Pro studenty a akademické pracovníky se uskuteční 2 interaktivní workshopy, které budou probíhat formou desetidenních diskusních bloků (design staveb – navrhování a projektování stavebních konstrukcí a design exteriérů interiérů prostřednictvím nového softwaru; technologie výstavby; stavební řízení; praktické využití vnitřních prostor; příklady dobré praxe)