Úvodní strana > Harmonogram seminářů > Budovy pro bydlení – základní zásady pro navrhování

Budovy pro bydlení – základní zásady pro navrhování

25.10.2012
Místo konání: Ostrava-FAST

Interaktivní seminář
Ing. Jitka ČECHOVÁ

Přednáška na téma základní zásady pro navrhování objektů pro bydlení si neklade za cíl provést výčet všech existujících normových či legislativních požadavků týkajících se řešené problematiky, ale seznámit studenty s potřebnou terminologií, hlavními principy a případně souvislostmi pro návrh dispozice i prostorového řešení obytné budovy při respektování potřeb člověka pro bydlení. Základním normou pro navrhování těchto staveb je ČSN 73 4301 – Obytné budovy. Její podstatná jednotlivá ustanovení budou postupně citována, vysvětlována a případně bude výklad doplněn obrazovou přílohou. S ohledem na zdraví osob a zvířat je nutné se také zabývat i kvalitou vnitřního prostředí budov, ochranou zdravých životních podmínek a životního prostředí.