Úvodní strana > Harmonogram seminářů > Požární odolnost prvků dřevěných konstrukcí

Požární odolnost prvků dřevěných konstrukcí

29.10.2012
Místo konání: Brno-MENDELU

Interaktivní seminář
Doc. Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D., Ing. Kristýna VAVRUŠOVÁ, Ph.D.

Obsahem článku je stručný nástin chování dřeva a materiálů na bázi dřeva za požáru, normativní rámec a metody posuzování požární odolnosti prvků a spojů dřevěných konstrukcí vystavených účinkům požáru. V závěru jsou uvedeny dva konkrétní příklady posouzení požární odolnosti tlačeného sloupu a příčně zatíženého nosníku.