Úvodní strana > Harmonogram seminářů > Současné konstrukční systémy dřevostaveb

Současné konstrukční systémy dřevostaveb

30.10.2012
Místo konání: Ostrava-FAST

Interaktivní seminář
Doc. Dr. Ing. Zdeňka HAVÍŘOVÁ

Dřevo a kámen patří mezi nejstarší stavební materiál, který člověk používal při budování svých obydlí. Nejstarší nálezy dokazují využití dřeva při budování lidských obydlí v podobě přístřešků ze dřeva, kůry, větví, kostí a kůží ulovených zvířat. První stavby se svislými stěnami se stavěly ve vodě na kůlech, zaražených do dna. Později se pro konstrukci stěny používala kulatina a hraněné nebo polohraněné profily, současně se postupně zdokonalovaly i rohové spoje. Tento způsob stavění se v podstatě používá dodnes. Pravděpodobně počátkem našeho století se objevily první konstrukce hrázděné s poměrně vyspělými tesařskými spoji tyčových prvků dřevěné kostry. Původně byly stěny těchto staveb stejně jako u staveb pletivových vyplétány proutím a omazány hlínou, teprve později byly vyzdívány. Z historických nálezů a dochovaných písemných zpráv lze usuzovat, že všechny dnes používané způsoby stavění ze dřeva se vyvinuly právě ze staveb srubových a staveb hrázděných. Podle těchto dvou základních způsobů stavění také vznikly dvě samostatné skupiny staveb ze dřeva – stavby z tyčových prvků, vyvinuté z hrázděné konstrukce, a stavby masivní, jejichž základem byla stavba srubová. Oba způsoby stavění se s určitými konstrukčními úpravami, odpovídajícími požadavkům na současné stavby, realizují i v současnosti.