Úvodní strana > Harmonogram seminářů > Vnitřní prostředí budov a těkavé organické látky

Vnitřní prostředí budov a těkavé organické látky

25.10.2012
Místo konání: Ostrava-FAST

Interaktivní seminář
Ing. Dana CHUMCHALOVÁ

Bydlení je jedním ze základních požadavků člověka, takže každý z nás dříve nebo později stojí před otázkou volby vhodného bytu nebo i vlastního rodinného domku. A jestliže už bydlí, setkává se s celou řadou problémů, na které hledá odpověď: jsem ohrožován kouřem z cigaret, i když kouří někdo jiný, co je příliš chladné prostředí, které může být příčinou nachlazení, co vlastně způsobuje alergie v bytě, může vůbec prostředí ovlivňovat náš zdravotní stav atd.

V současné době je velmi aktuálním tématem kvalita vnitřního ovzduší bytů, veřejných prostor, dopravních prostředků a všech dalších uzavřených prostor. Z hlediska ovlivnění lidského zdraví je právě tento typ znečištění ovzduší nejvážnější, protože lidé tráví většinu dne právě v uzavřených prostorách. Ve většině případů je kvalita vzduchu v budovách horší než kvalita vzduchu ve venkovním prostředí.

Pokud se jedinec vyskytuje v moderním domě, vyvolává to v něm odlišný pocit, než kdyby se nacházel ve stavení z 19. století. Pokud není prostředí, ve kterém se nacházíme v pořádku, můžeme na sobě pozorovat určité příznaky jako je pálení očí, nesoustředěnost, bolest hlavy apod. Vnitřní prostředí může občas být pro zdraví nebezpečné, protože se zde kombinují škodlivé látky z venkovního ovzduší s vnitřními zdroji škodlivých látek (nábytek, kamna, čisticí prostředky atd.). Proto se poslední době vedle rychlosti výstavby, ceny materiálu a vysokých nároku na tepelně-izolační vlastnosti objevují požadavky na zdravé mikroklima v místnostech budoucího domu. V důsledku rostoucích cen energie se ve výstavbě budov projevuje snaha zabránit tepelným ztrátám omezením přirozeného větrání okny a používáním klimatizace, jejímž následkem je kumulace škodlivin ve vnitřním ovzduší. Dále se ve stavbách více používají chemické látky, a to v nových materiálech tak i v používaných čisticích prostředcích. Zvykli jsme si žít v naprostém luxusu, nábytku a pohodlí což má za důsledek stále větší znečištění ve vnitřním prostředí budov. Zvláště nábytkové sestavy vyrobené z aglomerovaných materiálů jsou významnými producenty VOC. Vnitřní prostředí staveb ovlivňuje zejména obvodový plášť budovy, jeho materiálová stavba a dokončovací materiál (nátěrové hmoty, mořidla, lepidla, impregnační látky apod.)

Rychlá realizace staveb přináší sebou do interiéru mnoho nových věcí s obsahem organických těkavých látek, které se během mnoha let neustále uvolňují. Kvalitu vnitřního prostředí budov určují hlavně pachy (odéry) pomocí kterých hodnotíme subjektivně a z hygienického hlediska posuzujeme objektivně škodlivé plyny.