Úvodní strana > Harmonogram workshopů > Workshop s firmou Akastav s.r.o.

Workshop s firmou Akastav s.r.o.

04.12.2012
Místo konání: Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava

odborník za FAST: Ing. Marcela Černíková

V rámci spolupráce s firmou Akastav s.r.o. proběhl v přednáškové místnosti v prostorách fakulty stavební dne 4. 12. 2012 workshop, který byl určen pro studenty fakulty stavební.

Průběh workshopu zajišťovala Ing. Marcela Černíková z fakulty stavební. Pro studenty byla ze strany firmy zajištěna prezentace s tematickým zaměřením na izolační materiály, diskuze, výměna kontaktů pro možnou budoucí spolupráce.

Tématické zaměření bylo na problematiku dřevovláknitých tepelných izolací, kde se studentům dostal do podvědomí i jiný izolační materiál než klasický polystyren. Na trhu se objevují rozmanité materiály, mezi které patří dřevovláknitá izolace.

Firma Akastav s.r.o. zastupuje německou společnost STEICO A.G., která je jedna z největších výrobců dřevovláknité izolace v Evropě. Paní Ing. Zoja Skopalová zastupující firmu Akastav s.r.o. si připravila přednášku k tomuto izolačnímu materiálu a seznámila studenty se všestranným využitím tohoto ekologického materiálu a neopoměla zmínit tepelně technické parametry materiálu a jeho využití ve výstavbě.