Úvodní strana > Harmonogram workshopů > Workshop s firmou CB s.r.o.

Workshop s firmou CB s.r.o.

04.12.2012
Místo konání: Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava

odborník za FAST: doc. Antonín Lokaj, Ph.D.

Workshop se zabýval představením výrobního programu firmy CB s.r.o., jejíž stěžejní náplní je výstavba dřevěných mostů a lávek pro pěší a cyklisty. Na přednášce byly jak obecné informace o projektování a výstavbě dřevěných mostních konstrukcí a lávek, tak prezentace řady konkrétních realizací těchto konstrukcí v ČR i SR.