Úvodní strana > Harmonogram workshopů > Workshop s firmou CIUR a.s.

Workshop s firmou CIUR a.s.

04.12.2012
Místo konání: Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava

odborník za FAST: Ing. Marcela Černíková

Dne 4. 12. 2012 proběhl v prostorách fakulty stavební workshop firmy Ciur a.s., který byl zaměřen na seznámení studentů s problematikou tepelných izolací.

Průběh workshopu zajišťovala Ing. Marcela Černíková z fakulty stavební. Pro studenty byla ze strany firmy zajištěna prezentace s tematickým zaměřením na izolační materiály, diskuze, výměna kontaktů pro možnou budoucí spolupráce.

Firma Ciur a.s. se zaměřila na výrobu foukané celulózové tepelné izolace. Pan Ing. Miloslav Straka, který za firmu Ciur a.s. vystoupil, uvedl důvody jejich zaměření na celulózové izolace. Spočívá to ve využití již vyřazeného papíru, který tvoří hlavní surovinu pro výrobu tepelné izolace. Studenti se mohli dozvědět vše o výrobě, procesu zpracování a tepelně-technických vlastnostech foukané celulózové izolace. Byly zde k vidění i ukázky z provedených realizací na stavbách.