Úvodní strana > Harmonogram workshopů > Workshop s firmou Lyon s.r.o.

Workshop s firmou Lyon s.r.o.

04.12.2012
Místo konání: Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava

odborník za FAST: Ing. Marcela Černíková

Dne 6. 12. 2012 proběhl v prostorech fakulty stavební workshop, který byl tématicky zaměřený na izolační materiály.

Průběh workshopu zajišťovala Ing. Marcela Černíková z fakulty stavební. Pro studenty byla ze strany firmy zajištěna prezentace s tematickým zaměřením na izolační materiály, diskuze, výměna kontaktů pro možnou budoucí spolupráce.

V rámci spolupráce s firmou Lyon s.r.o., která zastupuje německou společnost STEICO A.G., což je jeden z největších výrobců dřevovláknité izolace v Evropě se studenti fakulty stavební mohli dozvědět více o využití dřevovláknitých izolací ve stavebnictví. Velká přednost dřevovlákna je recyklovatelnost což je u klasického polystyrenu určeného k zateplování objektů problém. Zástupce firmy Lyon s.r.o. představil všechny typy nabízeného sortimentu. Zmínil také tepelně technické vlastnosti. Použití ve výstavbě bylo studentům přiblíženo pomocí fotografií. Ze strany studentů měla přednáška kladný ohlas.