Úvodní strana > Harmonogram workshopů > Workshop s firmou RD Rýmařov s.r.o.

Workshop s firmou RD Rýmařov s.r.o.

13.12.2012
Místo konání: Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava

odborník za FAST: Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.

Tento workshop, který se konal na půdě Fakulty stavební v Ostravě, byl rozdělen do 3 základních částí. V první části byli studenti seznámeni s konceptem a odborným zaměřením firmy RD Rýmařov a s průběhem dosavadní spolupráce RD Rýmařov s Fakultou stavební v Ostravě.

Druhá část workshopu byla zaměřena na ukázku již realizovaných staveb firmou RD Rýmařov jak na území České republiky, tak v zahraničí.

Ve třetí části byli studenti blíže seznámeni s projektem Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury a byla jim představena možnost zapojení se do tohoto projektu (stáže, praxe, bližší spolupráce s firmou).