Úvodní strana > Harmonogram workshopů > Workshop s firmou Renova s.r.o.

Workshop s firmou Renova s.r.o.

20.12.2012
Místo konání: Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava

odborník za FAST: Ing. Marek Jašek, Ph.D.

Workshop s názvem „Výběrové řízení na zhotovení stavby z pohledu zhotovitele“ se uskutečnil 20. 12. 2012. V rámci workshopu byli studenti seznámení s pochody výběrového řízení začínající přípravou podkladů (zadávací dokumentace stavby) nutných pro zpracování cenové nabídky, dále s průběhem nabídkového řízení až po samotný výběr zhotovitele stavby.