Úvodní strana > Harmonogram workshopů > Workshop s firmou Teststav spol s r.o.

Workshop s firmou Teststav spol s r.o.

12.01.2012
Místo konání: Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava

odborník za FAST: Ing. Pavel Vlček, Ph.D.

Workshop se bude věnovat firmě, která od svého vzniku v roce 1994 poskytuje komplexní služby v oblasti stavebního zkušebnictví, diagnostiky a hodnocení kvality stavebních materiálů, technologií, konstrukcí a prováděných prací. Školený tým pracovníků, akreditované zkušebny a dlouholeté zkušenosti v oblasti kvality stavebních prací a technologií jsou zárukou profesionálního přístupu k řešení požadavků zákazníků.

Přínosem pro studenty bude jejich seznámení s realizací a průběhem jednotlivých zkoušek stavebních materiálů, konstrukcí včetně ověřování jejich vlastností.