Úvodní strana > Harmonogram seminářů > Základní činnosti při vytváření 3D objektů v systému CAD

Základní činnosti při vytváření 3D objektů v systému CAD

30.10.2012
Místo konání: Ostrava-FAST

Interaktivní seminář
Doc. Ing. Josef CHLADIL, CSc., Eva ŠEBELOVÁ

Současná praxe projektanta je založená především na 2D kreslení. Ovšem tato činnost má své výhody i nevýhody. Nelze jednoznačně určit všechny složitosti při tvorbě dokumentace, které při praxi mohou vzniknout. Řešení projekce pomocí 3D ukáže okamžitě reálný stav navržených objektů. Proto se v současnosti stále více projektantů a architektů poohlíží po řešení, které v krátké době spojí výhody 2D tvorby s 3D, která umožňuje ve vizuální formě odhalit veškeré nepatřičnosti návrhu. Jedinou možnou cestou je automatizace co největšího množství rutinních procesů a přechod na práci ve 3D. Pomocí různých nadstaveb CAD systémů se ve stavební projekci a architektuře urychlila práce navrhovaného projektu. Díky předdefinovaným prvkům se tvoří 2D dokumentaci rychleji a efektivněji než s obecným 2D nástrojem. Takováto aplikace však neumí postihnout problémy spojené s výškovým profilem tvořeného projektu.. Toto tak může vést k tomu, že dokumentace může obsahovat chyby a nepřesnosti, které se projeví až v průběhu realizace.

Řešení v podobě 3D, kde projektant dokáže přesně namodelovat navrhovaný objekt, sice práci na projektu nezrychlí, ale ukáže okamžitě všechny možné nedostatky. Modelování ve 3D pomocí základních nástrojů obecných 3D modelářů, je pro projektanta nepraktické především z toho hlediska, že model lze jen těžko převést do projektové dokumentace. Z tohoto důvodu je projektování ve 3D stále neoblíbené a vnímané jako výsada vizualizačních studií.

Technologie 3D CADů však pokračuje od doby vydaní prvního 3D CADu mílovými kroky a v dnešní době je obava, že práce ve 3D přinese více práce než užitku, naprosto lichá. Obecně lze rozdělit 3D aplikace na dvě základní skupiny, CADy objektové a CADy parametrické.