Úvodní strana > Harmonogram seminářů > Základy rozpočtování stavebních prací

Základy rozpočtování stavebních prací

07.11.2012
Místo konání: Brno-MENDELU

Interaktivní seminář
Ing. Marek JAŠEK, Ph.D., Pavel VLČEK

Při plánování stavebních děl se vychází z německého pravidla pěti w: was?, wie?, wer?, wann?, a wieviel?, což v češtině znamená co?, jak?, kdo?, kdy?, a za kolik? Otázkou co? se definuje představa investora o stavebním díle, jak? nám dává přehled o všech stavebních činností, které je potřeba provést pro zhotovení stavebního díla. Otázka kdo? nám poskytuje odpověď na zhotovitele stavebního díla. Kdy? ukazuje dobu trvání stavebního díla a otázka za kolik? pak finanční náklady na zhotovení stavebního díla.

V posledních létech, v době ekonomické stagnace, se do popředí dostává otázka za kolik?, a to nejen ve stavebnictví, ale ve všech oblastech lidské činnosti.  V další části příspěvku jsou představeny postupy pro určení finančních nákladů stavebních děl (děl pozemního, průmyslového, inženýrského a vodního stavitelství apod.) nebo dílčích stavebních děl (což jsou některé stavební konstrukce a práce na stavebním díle).