Harmonogram seminářů

Look At This do my assignment uk.

Semináře, které již proběhly:

07.11.2012 Základy rozpočtování stavebních prací
Místo konání: Brno-MENDELU
30.10.2012 Základní činnosti při vytváření 3D objektů v systému CAD
Místo konání: Ostrava-FAST
30.10.2012 Současné konstrukční systémy dřevostaveb
Místo konání: Ostrava-FAST
29.10.2012 Požární odolnost prvků dřevěných konstrukcí
Místo konání: Brno-MENDELU
25.10.2012 Budovy pro bydlení - základní zásady pro navrhování
Místo konání: Ostrava-FAST
25.10.2012 Vnitřní prostředí budov a těkavé organické látky
Místo konání: Ostrava-FAST
22.10.2012 Dřevo jako výrazový prvek nosné konstrukce
Místo konání: Brno-MENDELU
22.10.2012 Statická ANALÝZA tuhostí u PLNÉ VAZBY KROVU
Místo konání: Brno-MENDELU