Úvodní strana > O projektu > Projekt „Experimentální pětipodlažní dřevostavba“

Projekt „Experimentální pětipodlažní dřevostavba“

Tento projekt se řadí k největším výzkumně vývojovým aktivitám Moravskoslezského dřevařského klastru, o. s. Důležitým partnerem a řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební a členové klastru (RD Rýmařov s.r.o., PROFINVESTIK s.r.o., VELOX-WERK s.r.o., AKASTAV s.r.o.,  LYON s.r.o., CB s.r.o.).

Hlavním podnětem pro vznik tohoto projektu byl současný podíl dřevostaveb na bytové výstavbě v České republice.  Pohybuje se kolem 5%, což je hluboce pod evropským průměrem. Jestliže Českou republiku srovnáme v oblasti využití dřeva v bytové výstavbě především s Německem, Rakouskem a Švýcarskem, se kterými máme stejné stavebně kulturní tradice, zjistíme následující skutečnosti:

- V Německu se pohybuje roční výstavba dřevěných domů okolo 30 tisíc, což je cca 7 % celkové bytové výstavby. Z toho cca 1500 domů jsou vícepodlažní domy. V Bavorsku činí podíl dřevostaveb na bytové výstavbě dokonce 30%.

  • V Rakousku je podíl dřevostaveb na bytové výstavbě asi 10% a v současnosti je zde středem pozornosti vyšší využití dřeva při stavbě vícepodlažních bytových domů.
  • Ve Švýcarsku se podíl dřevostaveb na výstavbě bytů pohybuje také okolo 10%.
  • Ve Spojeném království je v současnosti podíl dřevostaveb na bytové výstavbě cca 10%. Ve Skotsku činí podíl dřevostaveb dokonce 50% (Anglie a Wales 5%). Objevují se dokonce názory, že v budoucnu by měl podíl dřevostaveb na bytové výstavbě ve Spojeném království dosáhnout 40%.

Pro větší uplatnění dřeva při řešení bytové situace u nás hovoří nejen naše dobrá surovinová základna dřeva, ale i současný poměrně velký počet výrobců dřevostaveb, kteří jsou schopni výrazně zvýšit výrobu. V České republice existuje cca 26 firem zabývajících se výrobou dřevostaveb, z nichž jednou z největších je společnost RD Rýmařov, s.r.o., která v rámci Moravskoslezského dřevařského klastru přišla s tímto projektem.

V ČR se zatím staví dřevostavby o maximálně třech podlažích. Účelem tohoto projektu je především ověření funkčnosti technologií v budově o pěti patrech. Při samotné výstavbě a následném využívání budovy vyvstane celá řada výzkumně vývojových aktivit, které bude možné zkoumat, např. konstrukce budovy – výzkum v oblasti sesedání budovy, výzkum v oblasti požární odolnosti, výzkum v oblasti neprůzvučnosti – houslový efekt, výzkum v oblasti energetické náročnosti dřevostaveb a oblast energetiky, kdy bude v budově použit systém trigenerace, který nabídne další možnosti výzkumu (vibrace, akustika, atd.). Svým zadáním se jedná o průkopnický projekt v oblasti aplikovaného výzkumu v oblasti dřevovýroby a stavebnictví a energetiky, který nemá v ČR obdoby.

V budově se budou nacházet nebytové prostory a byty. Dispozičně se budou nebytové prostory s využitím laboratoře, kanceláře, výzkumné pracoviště, zasedací místnosti nacházet v prvních třech nadzemních podlažích. Ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží se budou nacházet byty o velikosti cca 1+1 až 2+kk. Moravskoslezský dřevařský klastr počítá s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor dalším klastrovým organizacím se sídlem v Moravskoslezském kraji, dále pak České komoře architektů a České komoře autorizovaných inženýrů a projektantů, případně dalším zájemcům z řad neziskových organizací. Velká část nebytových prostor bude využita jako výzkumné pracoviště ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

VÝSTUP Z PROJEKTU:

Za předpokladu příznivého ekonomického a sociálního rozvoje, odpovídající aktivity stavebního a dřevozpracujícího průmyslu a státní, resp. regionální podpory, je reálné v období budoucích 10 let dosáhnout výstavby cca 7 000 – 8 000 bytů a rodinných domů na bázi dřeva ročně, tj. cca 15% z potřebné bytové výstavby.