Úvodní strana > Akce > Soutěž MLADÝ PROJEKTANT > Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže

Děkanka FAST VŠB-TU Ostrava, Děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně a Moravskoslezský dřevařský klastr vyhlašují studentskou soutěž

 

MLADÝ PROJEKTANT“
- STUDIE RODINNÉHO DOMU V INVESTIČNÍCH NÁKLADECH DO 2 MIL. KČ

 

v rámci projektu Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury
CZ.1.07/2.4.00/17.0064

Předmět soutěže:

Rodinný dům – dřevostavba o 2. NP, nepodsklepená, s plochou nebo šikmou střechou, nacházející se v rovinatém terénu. Limitujícím faktorem je cena – 2 mil. Kč s DPH (bez vnitřního vybavení).

nebo

Rodinný dům – ze stavebního systému VELOX o 2. NP, nepodsklepený, s pultovou nebo sedlovou střechou, nacházející se v zástavbě rodinných domů. Limitujícím faktorem je cena – 2 mil. Kč s DPH (bez vnitřního vybavení).

Výkresová dokumentace STUDIE zahrnuje:

 • situace (v přiměřeném měřítku)
 • půdorysy jednotlivých podlaží, M 1:100
 • řez podélný a příčný, M 1:100
 • pohledy, M 1:100
 • rozpočet (orientační)
 • virtuální model

Komise pro posouzení prací bude složena ze zástupců FAST VŠB-TUO, Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a zástupců Moravskoslezského dřevařského klastru.

Výsledný formát: výkresová studie s textovou částí (1x výkresová část + technický popis, 1x elektronická podoba – CD).

Studie bude využívat systémové produkty RD Rýmařov s.r.o., nebo VELOX s.r.o.

Prezentace dokumentace studie bude probíhat na konferenci, která se bude konat v Ostravě.

Pro koho je soutěž určena:

Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia FAST VŠB-TU Ostrava a Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak týmy.

Ceny pro vítěze:

 1. místo: 10 000 Kč a věcná cena;
 2. místo: 8 000 Kč;
 3. místo: 5 000 Kč.

Důležité termíny:

 • termín odevzdání: 10. 5. 2013;
 • zasedání hodnotící komise: léto 2013;
 • slavnostní vyhlášení výsledků: druhá polovina září 2013.

Pro další informace a přihlášení prosím kontaktujte:

VŠB Ostrava, Fakulta stavební:

Ing. Omar Ameir (omar.ameir@vsb.cz)

Univerzita Mendelu Brno, Lesnická a dřevařská fakulta

doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (zdenka.havirova@mendelu.cz)