Úvodní strana > Akce > Soutěž MLADÝ PROJEKTANT > Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže

Děkanka FAST VŠB-TU Ostrava, Děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně a Moravskoslezský dřevařský klastr vyhlašují studentskou soutěž

 

MLADÝ PROJEKTANT“
- STUDIE RODINNÉHO DOMU V INVESTIČNÍCH NÁKLADECH DO 2 MIL. KČ

 

v rámci projektu Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury
CZ.1.07/2.4.00/17.0064

Předmět soutěže:

Rodinný dům – dřevostavba o 2. NP, nepodsklepená, s plochou nebo šikmou střechou, nacházející se v rovinatém terénu. Limitujícím faktorem je cena – 2 mil. Kč s DPH (bez vnitřního vybavení).

nebo

Rodinný dům – ze stavebního systému VELOX o 2. NP, nepodsklepený, s pultovou nebo sedlovou střechou, nacházející se v zástavbě rodinných domů. Limitujícím faktorem je cena – 2 mil. Kč s DPH (bez vnitřního vybavení).

Výkresová dokumentace STUDIE zahrnuje: