Úvodní strana > Kancelář projektové podpory

Kancelář projektové podpory

V listopadu 2011 byla na VŠB-TUO Fakultě stavební vytvořena Kancelář projektové podpory, která poskytuje kvalitní a vysoce kvalifikovanou podporu pro přípravu a řízení společných V a V projektů i s mezinárodní účastí. Kancelář projektové podpory se zabývá níže uvedenou činností:

 • Konzultační a poradenskou činností v oblasti společných projektů V a V a možností získání dotací:

  vhodné dotačních tituly (GAČR, TAČR, Koncepční rozvoj, podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, přeshraniční spolupráce, spolupráce s Oklahoma State University atd…); formální náležitosti předkládání projektů; příprava projektové žádosti; sestavování rozpočtu; finanční řízení projektu; komercionalizace, popularizace a marketing vědy a výzkumu.

 • Kancelář absolvovala jednodenní školení, organizovaná externími subjekty:

  Informační den 7. rámcového programu, pod názvem „Energetika“ a „Životní prostředí“; Deváté české dny pro evropský výzkum; Management projektů v 7. RP; EU podpora Grant Office a VaVpI týmů VVŠ; Průběžná konference projektu EF-Trans; Nové metody řízení projektů VaV; Marketing a popularizace VaV; Právní problematika VaV; Řízení a kontrola projektů v rámci 7.RP; Nástroje pro vyhledávání partnerů VaV a příležitostí k financování VaV (RefWorks a COS Pivot); Využití marketingových technologií v oblasti vědy a výzkumu; Finanční řízení projektů financovaných ze zdrojů EU; Příprava projektů Horizont 2020 – duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům; Příprava publikací do odborného periodika; Ochrana duševního vlastnictví; Mediální trénink.

 • Kancelář se spolupodílí na vydávání nových čísel e-časopisu STAVEBNÍ PARTNER. Pracovníci kanceláře projektové podpory se ve všech číslech e-časopisu aktivně podílejí na popularizačních příspěvcích.
 • Kancelář uskutečnila 12 informačních seminářů pro zástupce partnerských organizací:

  4. 3. 2013        Specifikace dotací
  12. 4. 2013      Podmínky pro publikování v recenzovaných časopisech
  14. 5. 2013      Citační systémy
  18. 6. 2013      Konec FP7
  6. 11. 2013      TAČR – program Alfa
  7. 3. 2014        GAČR – příprava projektové žádosti
  11. 4. 2014      Marketing V a V
  5. 5. 2014        TAČR – program Epsilon
  9. 6. 2014        Příprava projektové žádosti – program Epsilon
  26. 6. 2014      Úvod do problematiky ochrany duševního vlastnictví
  18. 7. 2014      Horizont 2020
  19. 9. 2014      Příprava výzkumných projektů

 • Kancelář vytvořila 2 metodiky, týkající se projektové podpory vědy a výzkumu:

  Metodika – Příprava přihlášek vědeckých, výzkumných a vývojových projektů
  Metodika rozvoje spolupráce Moravskoslezského dřevařského klastru a jeho partnerů

 

Kontakt:

Ing. Omar Ameir
VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební
L. Podéště 1875
708 33 Ostrava-Poruba
E-mail: omar.ameir@vsb.cz
Tel: 597 321 986