Úvodní strana > O projektu > Klíčové aktivity

Klíčové aktivity

Vytvoření kompetenčních profilů studentů univerzit a metodiky pro tvorbu systému odborných praxí

V rámci této aktivity je ve spolupráci s partnery zpracována metodika pro tvorbu systému odborných praxí voblasti stavebnictví a architektury, která definuje rámcové podmínky pro efektivní realizaci odborných praxí.

Tato metodika vznikla na základě tzv. Kulatých stolů – neformálních diskuzí (celkem zhruba 6 diskuzí) zástupců zapojených vysokých škol a firem sdružených v Moravskoslezském dřevařském klastru.

Na základě zpracované metodiky jsou vytvořeny kompetenční profily studentů VŠB-TUO a MENDELU (3. až 5.ročníku a studentů doktorandského studia), jako hlavní nástroj pro definování obsahu a úrovně kompetencí.Kompetenční profily studentů přispějí k vytvoření kvalitního systému realizace odborných praxí přímo na tělostudenta.

Tvorba základů pro aktivní spolupráci mezi sektory

Od zahájení projektu se pravidelně setkávají zástupci partnerských institucí a odborníci z oblastistavebnictví a architektury. V úvodu proběhla také tzv. První poznávací setkání formou kulatého stolu, kde byla provedena srovnávací analýza současného stavu intersektorové spolupráce v oblasti přípravy a realizace staveb sdůrazem na dřevěné prvky a konstrukce.

Další setkání jsou pravidelně věnovány aktuálním problémům v daných oblastech. Předpokládá se realizace celkem 18 setkání. Aby byly výstupy z tvůrčích setkání zástupců partnerských institucí předány cílové skupině, a taaby poskytla tvůrcům výstupů aktivní zpětnou vazbu, probíhá na partnerských vysokých školách celkem 8 tématických diskusních panelů v podobě interaktivních seminářů. Každý účastník obdrží informační materiál týkající se danéhosemináře. Výstupy ze setkání zaměřené na realizaci odborných praxí jsou předány prostřednictvím 2 interaktivních workshopů, které jsou určené pro studenty a akademické pracovníky. Tyto workshopy probíhají formoudiskusních bloků (každý tvrá 10 dnů). Účelem těchto workshopů s názvem „Vytvoř a postav si vlastní dům“ je informovat cílovou skupinu (cca 350 lidí) o nově vytvořeném systému odborných praxí a představit jim firmy(členy MSDK), které odborné praxe garantují. V první fázi se předpokládá zapojení 10 firem.

Hlavním těžištěm interaktivních workshopů jsou následující diskusní bloky: