Úvodní strana > Akce > Soutěž CETRIS > Vyhlášení soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

Vyhlášení soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

Moravskoslezský dřevařský klastr, Děkan FAST VŠB-TU Ostrava a Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně vyhlašují studentskou soutěž

KOMPLEXNÍ VYUŽITÍ DESEK CETRIS“

Předmět soutěže:

Komplexní využití desek CETRIS ve stavbách pro bydlení a stavbách občanské vybavenosti

V návrzích výrobků a aplikací desek musí být použity desky CETRIS, které mohou být různých rozměrů a tlouštěk

 

Informace o odevzdání projektové dokumentace:

  • forma dokumentace – studie (doplňující informace níže);
  • termín – 18. 4. 2014;
  • formát – pdf a dwg/dxf.

Ceny pro vítěze:

  1. místo:       3 000 Kč
  2. místo:       2 000 Kč
  3. místo:       1 000 Kč

Pro koho je soutěž určena:

Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava ve studijních programech Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství a Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak týmy.

Komise pro posouzení prací bude složena ze zástupců Fakulty stavební VŠB-TUO, Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a zástupců Moravskoslezského dřevařského klastru.

Prezentace soutěžních návrhů bude probíhat na konferenci, která se bude konat ve dnech 29. – 30. 04. 2014 v Ostravě.

Požadovaná dokumentace:

  1. studie obsahující popis a účel navrženého nápadu se specifikací použitých desek CETRIS (typ, tloušťka, množství) pro výrobu navrhovaného nápadu (formát PDF);
  2. výkresová dokumentace (DWG nebo DXF) a vizualizace (3D model) výstižně popisující daný nápad.

Pro další informace a přihlášení prosím kontaktujte:

VŠB Ostrava, Fakulta stavební:

Ing. Omar Ameir (omar.ameir@vsb.cz).

Univerzita Mendelu Brno, Lesnická a dřevařská fakulta:

Ing. Lenka Hrapková (hrapkoval@gmail.com).