Úvodní strana > Akce > Soutěž CETRIS > Vyhlášení soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

Vyhlášení soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

Moravskoslezský dřevařský klastr, Děkan FAST VŠB-TU Ostrava a Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně vyhlašují studentskou soutěž

KOMPLEXNÍ VYUŽITÍ DESEK CETRIS“

Předmět soutěže:

Komplexní využití desek CETRIS ve stavbách pro bydlení a stavbách občanské vybavenosti

V návrzích výrobků a aplikací desek musí být použity desky CETRIS, které mohou být různých rozměrů a tlouštěk

 

Informace o odevzdání projektové dokumentace: