Úvodní strana > Akce > Soutěž MLADÝ PROJEKTANT > Hodnotící kritéria soutěže

Hodnotící kritéria soutěže

1 Kontrola úplnosti projektu max 20 bodů

dodání všech požadovaných součástí dle zadání
situace
půdorysy jednotlivých podlaží M1:100
řez podélný a příčný, M1:100
pohledy, M1:100
vizualizace
orientační rozpočet
technická zpráva

2 Kontrola technického zpracování výkresů a zpráv max 20 bodů

tvorba výkresů dle platných norem (kótování, umístění severky, tloušťky čar,…), obsah technické zprávy, kontrola rozpočtu
výkresy
rozpočet
technická zpráva

3 Dodržení ceny projektu max 10 bodů

dodržení ceny 2 mil Kč s DPH (bez vnitřního vybavení)

4 Dodržení projekčních zásad max 30 bodů

základní normové požadavky a principy, např. dodržení minimálního osvětlení, rozmístění místností v domě, dodržení minimální velikostí místností, návrh schodiště…

5 Architektonické hledisko projektu max 10 bodů

rozmístění oken na fasádě, tvar střechy,…

6 Celkové zpracování projektu (úprava) max 10 bodů

úprava, dodržení jednotného stylu,…

Celkový počet bodů max 100 bo

Check .