Úvodní strana > Akce > Soutěž CETRIS > Hodnotící kritéria soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

Hodnotící kritéria soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

1 Kontrola úplnosti projektu max 20 bodů

dodání všech požadovaných součástí dle zadání
výkresová část – dokumentace ve formátu DWG nebo DXF) a vizualizace (3D model) výstižně popisující daný nápad.
technická zpráva – popis navrženého nápadu se specifikací použitých desek CETRIS

2 Architektonické hledisko projektu max 20 bodů

Originalita řešení, vzhled výrobku…

3 Možnost využití projektu v praxi max 40 bodů

Reálnost provedení – výroby i samotné aplikace – montáže. Vhodnost výrobku pro dané použití, bezpečnost, odolnost vůči působícím vlivům.

4 Celkové zpracování projektu (úprava) max 20 bodů

Úprava, dodržení jednotného stylu,…

Celkový počet bodů max 100 bodů

Intending to literally purchase essay cost-effective? Look through the best fee tags at this page! Our small business features a your cash-cheaper again and confidentiality validate Browse Around Here .Full satisfaction from the service. We care that our customers are satisfied with the attitude of our company representatives and the quality of finished papers. If you browse the customer testimonials on our website, you will see that most of the students who have used our service were satisfied with the result. And it’s no surprise, as we collaborate with experienced and dedicated academic writers. We offer you an unlimited amount of revisions and a money-back guarantee to show you our respect and attitude to the quality of our services with . The writer has spent a lot of time on research and used some really strong arguments to support the topic of my research paper. I knew this was going to be an A+ right when I received the paper.

The proper high quality essay generating care provides you with professional papers of superior quality for cheap asking price. Pick out appropriately creator so you can get essay written in some a lot of time