Úvodní strana > Akce > Soutěž CETRIS > Hodnotící kritéria soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

Hodnotící kritéria soutěže „Komplexní využití desek CETRIS“

1 Kontrola úplnosti projektu max 20 bodů

dodání všech požadovaných součástí dle zadání
výkresová část – dokumentace ve formátu DWG nebo DXF) a vizualizace (3D model) výstižně popisující daný nápad.
technická zpráva – popis navrženého nápadu se specifikací použitých desek CETRIS

2 Architektonické hledisko projektu max 20 bodů

Originalita řešení, vzhled výrobku…

3 Možnost využití projektu v praxi max 40 bodů

Reálnost provedení – výroby i samotné aplikace – montáže. Vhodnost výrobku pro dané použití, bezpečnost, odolnost vůči působícím vlivům.

4 Celkové zpracování projektu (úprava) max 20 bodů

Úprava, dodržení jednotného stylu,…

Celkový počet bodů max 100 bodů