Úvodní strana > O projektu

O projektu

Pedagogové – studenti – architekti – stavaři = „společně pro stavebnictví 21. století“

Hlavním cílem projektu „Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury“, jehož hlavním realizátorem je Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK), je podpora spolupráce a vytvoření silného partnerství v oblasti stavebnictví a architektury mezi vysokými školami (VŠB-TUO – Fakulta stavební, Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta) a Moravskoslezským dřevařským klastrem. Účelem partnerství je výměna informací, poznatků a prohlubování spolupráce v oblasti stavebnictví a architektury, a to prostřednictvím kulatých stolů, či interaktivních seminářů – panelových diskuzí, workshopů a konferencí.

Studentské stáže – od projektu až k finální stavbě

Těžištěm projektu je vytvoření dobře fungující sítě odborných praxí, které jsou realizovány přímo na stavbách. Studenti a akademičtí pracovníci úzce spolupracují s firmami na procesu výstavby objektů a získávají poznatky přímo z praxe. Sami si tak mohou prakticky vyzkoušet projektování stavby, získání stavebních povolení, přípravu stavby a její realizaci, zajištění technického zařízení budov a architektury interiéru apod. Odborných praxí se účastní skupiny složené z odborných asistentů, studentů doktorského a magisterského studia 4. a 5. ročníků vždy pod dohledem zkušených pracovníků firem (členů MSDK), které jsou zapojené do partnerství. Prostřednictvím praxí tak dochází k přenosu poznatků z praxe do výuky.

Informace z výzkumu přímo do terénu

Transfer informací z výzkumu v oblasti stavebnictví do praxe je realizován prostřednictvím kulatých stolů, neformálních diskuzí, vytvořeného odborného e-časopisu, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí. Celkovým výstupem projektu bude navázání dlouhodobé spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a firmami sdruženými v MDSK v oblasti stavebnictví a architektury , a to prostřednictvím realizování jednotlivých projektových aktivit.

Na konci řetězce Pedagogové – studenti – architekti – stavaři budou nové moderní stavby, které respektují trvale udržitelný rozvoj a představují stavebnictví 21. století. Weblink .