Úvodní strana > Akce > Závěrečné práce na VŠB-TUO a Univerzitě Mendelu > Témata diplomových, bakalářských a disertačních prací – VŠB-TU Ostrava

Témata diplomových, bakalářských a disertačních prací – VŠB-TU Ostrava

Nová témata pro bakalářské práce

 • Konverze vodárenské věže v Opavě
 • Polyfunkční dům v historickém jádru Ostravy
 • Pravoslavný chrám
 • Rodinný dům s hospodářstvím v Albrechticích
 • Rodinný dům s prodejnou biopotravin
 • Výzkumný ústav městské farmy ve Frýdku-Místku
 • Administrativní budova Jeremenko
 • Administrativní budova v Ostravě-Porubě

Nová témata pro diplomové práce

 • Finanční porovnání variant stropní konstrukce na zadaném objektu
 • Moravská Ostrava – objemová studie proluky nároží ulice Šubertova a Hollarova
 • Návrh dopravního napojení skládky palivových substrátů v průmyslové zóně Heřmanice
 • Návrh nového využití bývalého dolu „Alexander“
 • Návrh úprav statické dopravy panelového sídliště v lokalitě ulic Mariánskohorská, Maroldova, Repinova
 • Návrh využití proluky naproti Domu kultury města Ostravy
 • Objemová studie polyfunkčního domu na nároží ul. Měšťanská a Legionářů, Hodonín
 • Provozní dokumentace jako podpora správy a provozu FAST VŠB-TU Ostrava
 • Rodinný dům – Vytápění s podporou biomasy
 • Rodinný dům – Vytápění tepelným čerpadlem
 • Řešení statické dopravy na ulici Opavská v oblasti školy SOU telekomunikační a přilehlých bytových
 • Řešení vytápění v objektu rodinného domu pomocí tepelného čerpadla
 • Technologický postup rekonstrukce ploché střechy
 • Technologie provádění obvodových nosných konstrukcí objektu bytového domu

Obhájené bakalářské práce 2016

 • BIM v teorii a praxi
 • Bytový dům – stavebně technologický projekt
 • Finanční porovnání variant obvodového pláště pasivního objektu
 • Chování dřevěných překližek v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
 • Indikace svahového pohybu a stanovení jeho průběhu a velikosti z vývoje růstu stromů
 • Možnosti využití bambusu pro stavbu lávek v ČR
 • Návrh zástavby rozvojové plochy v obci Střítež
 • Nízkoenergetický bytový dům – stavebně technologický projekt
 • Přepočet lávky pro pěší – Dolný Kubín, Slovensko
 • Přepočet příhradového trámového mostu, Strečno, Slovensko
 • Rodinný dům – stavebně technologický projekt
 • Stavebně technologická studie zařízení staveniště
 • Stavebně technologický postup provádění zelené střechy bytového domu
 • Stavebně technologický projekt nízkoenergetického rodinného domu
 • Stavební údržba objektů na bázi přírodních materiálů
 • Technologický postup hrubé stavby bytového domu
 • Technologický postup při provádění konstrukce stropu zadaného objektu
 • Technologický postup při provádění kontaktního zateplovacího systému zadaného objektu
 • Technologický postup stropní konstrukce zdravotnického zařízení
 • Tvorba aplikace pro výpočet statických a deformačních veličin spojité rotačně symetrické desky
 • Vliv křemičitanu sodného na vybrané fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva
 • Vliv teploty vzduchu na vybrané mechanické vlastnosti dřeva
 • Využití přístrojových diagnostických metod při stavebně – technickém průzkumu historických dřevěných konstrukcí
 • Zábavní park – dřevěné dětské hřiště
 • Zábavní park – dřevěný hrad

Obhájené diplomové práce 2016

 • Dům v obalu
 • Kytarářův dům
 • Novostavba Řeckokatolického kostela v Krnově
 • Rodinný dom v Dobré
 • Polyfunkční dům Triangle v Proskovicích
 • Městský dům ve Frýdku-Místku
 • Rodinný dům se sochařským ateliérem
 • Tělocvična na Bazalech
 • Studentské bydlení v Ostravě-Plesná
 • Výzkumný ústav městské farmy ve Frýdku-Místku
 • Vzdělávací centrum
 • Rodinný dům Kostka ve Velké Polomi
 • Mateřská škola v Martinově
 • Dům na náměstí
 • Administrativní budova Slezská