Úvodní strana > Akce > Závěrečné práce na VŠB-TUO a Univerzitě Mendelu > Témata diplomových, bakalářských a disertačních prací – VŠB-TU Ostrava

Témata diplomových, bakalářských a disertačních prací – VŠB-TU Ostrava

Nová témata pro bakalářské práce

 • Konverze vodárenské věže v Opavě
 • Polyfunkční dům v historickém jádru Ostravy
 • Pravoslavný chrám
 • Rodinný dům s hospodářstvím v Albrechticích
 • Rodinný dům s prodejnou biopotravin
 • Výzkumný ústav městské farmy ve Frýdku-Místku
 • Administrativní budova Jeremenko
 • Administrativní budova v Ostravě-Porubě

Nová témata pro diplomové práce

 • Finanční porovnání variant stropní konstrukce na zadaném objektu
 • Moravská Ostrava – objemová studie proluky nároží ulice Šubertova a Hollarova
 • Návrh dopravního napojení skládky palivových substrátů v průmyslové zóně Heřmanice
 • Návrh nového využití bývalého dolu „Alexander“
 • Návrh úprav statické dopravy panelového sídliště v lokalitě ulic Mariánskohorská, Maroldova, Repinova
 • Návrh využití proluky naproti Domu kultury města Ostravy
 • Objemová studie polyfunkčního domu na nároží ul. Měšťanská a Legionářů, Hodonín
 • Provozní dokumentace jako podpora správy a provozu FAST VŠB-TU Ostrava
 • Rodinný dům – Vytápění s podporou biomasy
 • Rodinný dům – Vytápění tepelným čerpadlem
 • Řešení statické dopravy na ulici Opavská v oblasti školy SOU telekomunikační a přilehlých bytových
 • Řešení vytápění v objektu rodinného domu pomocí tepelného čerpadla
 • Technologický postup rekonstrukce ploché střechy
 • Technologie provádění obvodových nosných konstrukcí objektu bytového domu

Obhájené bakalářské práce 2016

 • BIM v teorii a praxi
 • Bytový dům – stavebně technologický projekt
 • Finanční porovnání variant obvodového pláště pasivního objektu
 • Chování dřevěných překližek v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
 • Indikace svahového pohybu a stanovení jeho průběhu a velikosti z vývoje růstu stromů
 • Možnosti využití bambusu pro stavbu lávek v ČR
 • Návrh zástavby rozvojové plochy v obci Střítež
 • Nízkoenergetický bytový dům – stavebně technologický projekt
 • Přepočet lávky pro pěší – Dolný Kubín, Slovensko
 • Přepočet příhradového trámového mostu, Strečno, Slovensko
 • Rodinný dům – stavebně technologický projekt
 • Stavebně technologická studie zařízení staveniště
 • Stavebně technologický postup provádění zelené střechy bytového domu
 • Stavebně technologický projekt nízkoenergetického rodinného domu
 • Stavební údržba objektů na bázi přírodních materiálů
 • Technologický postup hrubé stavby bytového domu
 • Technologický postup při provádění konstrukce stropu zadaného objektu
 • Technologický postup při provádění kontaktního zateplovacího systému zadaného objektu
 • Technologický postup stropní konstrukce zdravotnického zařízení
 • Tvorba aplikace pro výpočet statických a deformačních veličin spojité rotačně symetrické desky
 • Vliv křemičitanu sodného na vybrané fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva
 • Vliv teploty vzduchu na vybrané mechanické vlastnosti dřeva
 • Využití přístrojových diagnostických metod při stavebně – technickém průzkumu historických dřevěných konstrukcí
 • Zábavní park – dřevěné dětské hřiště
 • Zábavní park – dřevěný hrad

Obhájené diplomové práce 2016

 • Dům v obalu
 • Kytarářův dům
 • Novostavba Řeckokatolického kostela v Krnově
 • Rodinný dom v Dobré
 • Polyfunkční dům Triangle v Proskovicích
 • Městský dům ve Frýdku-Místku
 • Rodinný dům se sochařským ateliérem
 • Tělocvična na Bazalech
 • Studentské bydlení v Ostravě-Plesná
 • Výzkumný ústav městské farmy ve Frýdku-Místku
 • Vzdělávací centrum
 • Rodinný dům Kostka ve Velké Polomi
 • Mateřská škola v Martinově
 • Dům na náměstí
 • Administrativní budova Slezská

Any custom writing service tends to deal with professionals. In this business, a good essay writer is a treasure. How a student can make sure that his custom essay is going to be good? Well, this question is difficult to answer. The first time is always risky, but once your ordered paper appeared to be a successful one, try not to lose the writer and order essays from him with . We quizlets is accurately handcrafted by an experienced professional and is written entirely from scratch according to your specified requirements.